By Henrik Fexeus

Den populäre tankeläsaren och programledaren Henrik Fexeus har med stor framgång lärt oss mer om interaktion – hur vi med medvetna och omedvetna signaler kommunicerar med och påverkar varandra. Den här gången riktar han blicken inåt. Konsten att få mentala superkrafter är en konkret, rolig och ögonöppnande handbok, med ett tydligt löfte: alla kan lära sig att trimma hjärnan och optimera sin outnyttjade mentala kapacitet och på så sätt få ett rikare liv.

Show description

Read or Download Konsten att få mentala superkrafter PDF

Best Self Help books

Embracing Your Inner Critic: Turning Self-Criticism into a Creative Asset

Hal and Sidra Stone are the creators of "Voice discussion" procedure, a remedy that transforms the interior critic from crippling adversary to efficient best friend. the interior critic. It whispers, whines, and needles us into position. It assessments our recommendations, controls our habit, and inhibits motion. It thinks it truly is maintaining us from being disliked, harm, or deserted.

The Advertising Effect: How to Change Behaviour

Need to know the way to impact different people's behaviour? within the advertisements impression, revered ads insider, Adam Ferrier, finds the 10 recommendations utilized by a few of the best-known manufacturers around the globe. those strategies are grounded in mental conception with award profitable genuine global examples and discover how the simplest method to switch behaviour is thru motion instead of the normal ads practices (emotional or rational persuasion).

Be Happy Without Being Perfect: How to Worry Less and Enjoy Life More

Do you've gotten hassle going to mattress at evening whilst there’s a large number within the kitchen? Do you think that you'd be happier if in basic terms you'll shed pounds, be a greater mum or dad, paintings smarter, decrease rigidity, workout extra, and make larger judgements? You’re now not excellent. yet wager what? You don’t need to be. we all fight with excessive expectancies at times.

The Fire Starter Sessions: A Soulful + Practical Guide to Creating Success on Your Own Terms

The hearth Starter classes is an apathy-kicking, integrity-infusing consultant to defining good fortune by yourself phrases.   because the author of DanielleLaPorte. com--deemed “the top position on-line for kick-ass spirituality,” Danielle LaPorte’s straight-talk life-and-livelihood sermons were learn via over 1000000 humans.

Additional resources for Konsten att få mentala superkrafter

Show sample text content

Om alla andra gör det, blir det det guy ska göra. ÄR DITT NYA BETEENDE DITT? Vi vill gärna tro att vi bestämmer över våra egna öden. males det är knepigare än så. Eftersom vi är nedbäddade mellan lakanen med alla i vårt sociala nätverk, betyder det att även sådant som inte händer oss utan som händer helt andra personer ändå kan påverka oss. En nyckelfaktor för until exempel din hälsa är andras hälsa. Hur du mår påverkas av hundratals eller tusentals andra. Eftersom det är omöjligt att undvika är det viktigt för dig att känna until eventually detta. För även om du påverkas allvarligt av personer som du kanske inte ens känner kan du själv fortfarande styra hur omedveten eller inte du ska vara om den påverkan. Om du är observant på ditt eget beteende och inte bara går på autopilot genom vardagen kommer du att märka när du plötsligt slevar upp en större element bolognese på tallriken. Innan du äter den kan du fråga dig varför du gjorde så. Var det för att du var ovanligt hungrig på grund av den missade frukosten? Eller var det för att du satte dig bredvid Jörgen som väger femtio kilo mer än du och började imitera honom? Eller har du reflexmässigt följt en social norm som inte är bra för dig? Den näst sämsta motiveringen until ett negativt eller skadligt beteende är att du gör det för att alla andra gör det. Den absolut sämsta anledningen måste dock vara att du gör det utan att ens veta om att det är för att alla andra gör det. Det här är ett av de tillfällen då du inte ska låta ditt känslomässiga jag styra. Du behöver analysera din scenario och ditt beteende med din rationella hjärna. Vår känslohjärna sympatiserar med våra vänner och det kan ibland leda dig helt fel. Att påverka nätverket Att bejaka de positiva saker som kommer din väg tack vare ditt sociala nätverk, through de tusentals personer som du har tre steg ifrån dig, är givetvis inte ett challenge. males att aktivt hålla stånd mot de negativa influenserna kan vara rätt jobbigt. (Även om negativa känslor inte färdas så bra genom nätverken verkar inte samma sak gälla för beteenden. ) Tänk om du, istället för att behöva slå bort det dåliga som kommer din väg, istället själv kunde påverka nätverket så att det spreds mer positiva saker än negativa? Det skulle ju underlätta både din och de andras state of affairs en hel del. Det fina är att du både kan påverka nätverket och hjälpa nätverket att påverka dig. Det bästa är att gå direkt på dina andrastegsrelationer. Det är nämligen mer effektivt för dig att åstadkomma en förändring (som att gå ner i vikt, bli lyckligare eller läsa färre självhjälpsböcker) genom dina vänners vänner än det är genom dina vänner. Problemet med att försöka göra det med dina vänner är att även om ni lyckas, kommer den lilla grupp som består av dig och dina vänner att vara omringad av en mycket större grupp, nämligen dina vänners vänner, och de kommer att sätta press på er att gå tillbaka until det tidigare beteendet (som de själva har kvar). Det är inte självklart att de är medvetna om vad de gör mot er, de är helt enkelt bara fler som fortfarande följer den gamla normen än ni är.

Rated 4.08 of 5 – based on 39 votes