By Shusaku Endo, Van C. Gessel

One of the past due Shusaku Endo’s most interesting works, The Samurai tells of the adventure of a few of the 1st jap to set foot on ecu soil and the ensuing conflict of cultures and politics.

Show description

Read Online or Download The Samurai (New Directions Classic) PDF

Best Christianity books

Who Killed Jesus?: Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus

The dying of Jesus is among the such a lot hotly debated questions in Christianity this day. In his monstrous and hugely publicized The loss of life of the Messiah, Raymond Brown -- whereas essentially rejecting anti-Semitism -- by no means questions the fundamental historicity of the eagerness tales. but it truly is those tales, during which the Jews make a decision Jesus' execution, that experience fueled centuries of Christian anti-Semitism.

Hostage to the Devil: The Possession and Exorcism of Five Contemporary Americans

One On One With SatanA chilling and hugely convincing account of ownership and exorcism in glossy the United States, hailed by way of NBC Radio as "one of the main stirring books at the modern scene. "

The Reformation: A Very Short Introduction

The Reformation was once a seismic occasion in eu historical past, one that left an indelible mark at the smooth international. during this Very brief creation, Peter Marshall illuminates the explanations and outcomes of this pivotal stream in western Christianity. The Reformation all started as an issue approximately what Christians had to do to be kept, yet quickly engulfed society in a sequence of primary adjustments.

Tea with Hezbollah: Sitting at the Enemies Table Our Journey Through the Middle East

Is it quite attainable to like one’s enemies? That’s the query that sparked a desirable and, from time to time, terrifying trip into the guts of the center East throughout the summer time of 2008. It used to be a visit that begun in Egypt, handed underneath the metal and glass excessive rises of Saudi Arabia, then wound during the bullet- pocked alleyways of Beirut and dusty streets of Damascus, ahead of finishing on the cradle of the world’s 3 significant religions: Jerusalem.

Extra resources for The Samurai (New Directions Classic)

Show sample text content

Seniorul Shiraishi îşi duse pumnul los angeles gură, tuşi de două-trei ori şi zise: — Ce părere ai, senior Velasco? — E bine. Însă am doar două lucruri de spus. În primul rând, vă rog să adăugaţi nişte cuvinte pe care noi obişnuim să le spunem când ne adresăm Sfinţiei Sale Papa. Se scrie aşa: „Cu smerenie vă sărutăm picioarele“. — Să scriem că Stăpânul îi sărută picioarele Papei? — Aşa se obişnuieşte, zise misionarul cu voce puternică şi neînduplecată. Înalţii oficiali îşi ridicară capetele supăraţi, iar chipul seniorului Shiraishi se strâmbă într-un zâmbet amar. — În ce priveşte trimiterea unor padres pe domeniile Stăpânului, atacă mai departe misionarul, încurajat de slăbiciunea de o clipă apărută pe chipul seniorului Shiraishi, vă rog smerit să scrieţi „numai preoţi franciscani“. Altfel, ordinul nostru nu va putea să-i înmâneze această scrisoare Sfinţiei Sale Papa. Voia să le ceară să-i alunge pe iezuiţi din Japonia şi să le letă propovăduirea în această ţară numai franciscanilor, dar nu-i stătea în fireplace să spună totul atât de făţiş. — Acest lucru este de mare însemnătate! — O să-l scriem, încuviinţă seniorul Shiraishi. Şi pentru el, los angeles fel ca şi pentru toţi ceilalţi japonezi, şi iezuiţii, şi franciscanii, erau cu toţii padres creştini, aşa că puţin îi păsa de diferenţele dintre ei. — Eşti sigur că această scrisoare va ajunge los angeles Papă? întrebă seniorul Shiraishi ca să-i intre în graţii misionarului. Fireşte că, dacă n-ar fi fost misionarul, oamenii săi de seamă n-ar fi putut face nimic pentru a îndeplini această sarcină. După ce galionul ajungea în Nueva España, solii aveau să fie legaţi şi de mâini şi de picioare, căci nu ştiau nici limba, nici obiceiurile. Doar misionarul îi putea ajuta. — Va ajunge. Dacă va fi nevoie, ecu însumi mă voi duce los angeles Roma şi i-o voi înmâna Sfinţiei Sale Papa. — Poţi să te duci singur? — Voi lua cu mine pe unul dintre solii Stăpânului. — Din Nueva España? — Da. Fără îndoială că aşa veţi fi mai liniştiţi. Misionarul se gândise dinainte că, în loc să trimită scrisoarea l. a. Vatican din partea ordinului său, ar fi fost mult mai înţelept să se arate el însuşi los angeles Roma însoţit de japonezi. Acum că dăduse glas acestui gând ascuns, simţi că hotărârea period deja luată. Da, o să se ducă los angeles Roma împreună cu japonezii. Uimiţi, locuitorii Romei vor face ochii cât cepele los angeles cei veniţi dintr-o ţară aşa de îndepărtată. Astfel le va dovedi prelaţilor de l. a. Vatican cu câtă vrednicie a lucrat el în Japonia. Ca să devină episcop… — Înţeleg. Seniorul Shiraishi tuşi din nou cu mâna făcută căuş los angeles gură. În timp ce tuşea, zise dus pe gânduri: — Dacă e vorba pe-aşa, atunci ar fi bine să-l iei cu tine dintre soli pe Hasekura Rokuemon. — Pe seniorul Hasekura? În clipa aceea, misionarul îşi aduse aminte de chipul unuia dintre solii cu care se întâlnise atunci în grădina interioară a castelului. Un chip cu ochii duşi în fundul capului şi cu pomeţii puţin ieşiţi în afară cum au ţăranii, un chip ce putea să îndure orice, să renunţe los angeles tot şi să-şi primească soarta. Ceva îi spunea că omul acela period Hasekura Rokuemon.

Rated 4.63 of 5 – based on 50 votes